ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำย่านาง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 14  
17 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน