ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนตชด.บ้านหนองมะแซว สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน