ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  
14 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  
15 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  
16 โรงเรียนบ้านเชือก สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  
17 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  
18 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  
19 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  
20 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน