ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 15  
17 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกก่ง สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน