ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านกุดสิม สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 55 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านตาด สพป. อำนาจเจริญ 52 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน