ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนหมู สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหินขัน สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนไร่ สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อำนาจเจริญ 54 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม สพป. อำนาจเจริญ - -  
17 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน