ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน