ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 6  
10 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 6  
11 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 6  
12 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน