ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน