ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน