ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านคำแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน