ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคำย่านาง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน