ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนขวาว สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน