ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน