ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนายม สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน