ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำเดือย สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดสิม สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 5  
8 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 8  
10 โรงเรียน โสกโดนคำไหลคำเตย สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน