ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนหมู สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.เมือง) สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน