ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 4  
5 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน