ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน