ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมิ่งมงคล สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน