ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำย่านาง สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน