ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 48 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน