ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำเดือย สพป. อำนาจเจริญ 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 77.47 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ สพป. อำนาจเจริญ 75.15 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 71.47 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. อำนาจเจริญ 70.95 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 67.28 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 66.92 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 65.17 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 64.35 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน สพป. อำนาจเจริญ 63.69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) สพป. อำนาจเจริญ 62.85 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. อำนาจเจริญ 62.42 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก สพป. อำนาจเจริญ 61.4 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 54.9 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง สพป. อำนาจเจริญ 54.14 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 51.68 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 49.01 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. อำนาจเจริญ 47.92 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 42.69 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน