ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน