ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน