ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคำโพน สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านตาด สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน