ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8  
12 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน