ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน