ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำเดือย สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 11  
14 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 16  
19 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน