ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคำเดือย สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน