ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน