ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านบก สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาสีดา สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านวังแคน สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน