ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 13  
14 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านวังแคน สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน