ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน