ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน