ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 11  
12 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน