ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน