ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 40 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 34 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 34 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 26 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 24 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 24 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 22 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 20 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 18 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนายม สพป. อำนาจเจริญ 16 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 16 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 12 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 12 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน