ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านคำเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 54 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 50 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 48 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 48 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 46 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 46 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 42 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 สพป. อำนาจเจริญ 40 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. อำนาจเจริญ 40 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน