ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน