ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน