ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาสีดา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านหัวภู สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านตาด สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน