ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 39 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านตาด สพป. อำนาจเจริญ 37 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 37 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 35 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดสิม สพป. อำนาจเจริญ 32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. อำนาจเจริญ 32 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. อำนาจเจริญ 32 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านบก สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ 29 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อำนาจเจริญ 29 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 29 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 29 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อำนาจเจริญ 28 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 26 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 26 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน