ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 22 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 22 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อำนาจเจริญ 20 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 20 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านตาด สพป. อำนาจเจริญ 19 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 19 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 18 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง สพป. อำนาจเจริญ 18 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 18 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 17 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน สพป. อำนาจเจริญ 17 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 สพป. อำนาจเจริญ 15 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านคำเดือย สพป. อำนาจเจริญ 14 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 14 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 13 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย สพป. อำนาจเจริญ 13 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 5 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน