ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 90.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน