ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. อำนาจเจริญ - -  
6 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ - -  
7 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน