ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านก่อนาดี สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนประชารัฐวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 14  
17 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกก่ง สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน