ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชารัฐวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวภู สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 6  
10 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนายม สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำเดือย สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน