ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำเดือย สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนเมย สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านบก สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 10  
13 โรงเรียนตชด.บ้านหนองมะแซว สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 13  
16 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 13  
17 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน