กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ - -
5 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ - -

หมายเหตุ : ไม่เข้าแข่งขัน จำนวน 2

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ - -

หมายเหตุ : ไม่เข้าแข่งขัน จำนวน 1

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ - -
3 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ - -

หมายเหตุ : ไม่เข้าแข่งขัน จำนวน 2

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 100 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ - -
4 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ - -
5 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ - -

หมายเหตุ : ไม่เข้าแข่งขัน จำนวน 3 โรงเรีียน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ - -
4 บ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ - -
5 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ - -
6 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ - -
7 เหล่ายางชุมสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ - -

หมายเหตุ : ไม่เข้าแข่งขัน จำนวน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 12.5 เข้าร่วม 4
5 นาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 7.5 เข้าร่วม 5
6 นาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 5 เข้าร่วม 6
7 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 5 เข้าร่วม 6
8 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 5 เข้าร่วม 6
9 นาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 2.5 เข้าร่วม 9

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนางาม สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคำโพน สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 4
5 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 5
6 บ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 5
7 บ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 7
8 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 8
9 บ้านเป้า สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 9
10 ธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 10
11 ห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 10
12 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 10

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโป่งหิน สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 4
5 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 5
6 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 6
7 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 7
8 ธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 58 เข้าร่วม 8
9 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อำนาจเจริญ 52 เข้าร่วม 9
10 บ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 44 เข้าร่วม 10
11 บ้านคำแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 44 เข้าร่วม 10
12 อนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 38 เข้าร่วม 12
13 บ้านหนองยาง สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 13
14 บ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ 18 เข้าร่วม 14
15 บ้านคำข่า สพป. อำนาจเจริญ 16 เข้าร่วม 15
16 บ้านท่ายางชุม สพป. อำนาจเจริญ 16 เข้าร่วม 15
17 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 16 เข้าร่วม 15
18 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 16 เข้าร่วม 15
19 บ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 5
6 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 5
7 บ้านนาคำสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7
8 บ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7
9 บ้านโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7
10 บ้านโคกก่ง สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7
11 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7
12 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7
13 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 13
14 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 13
15 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 15
16 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 16
17 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 17
18 วิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 17
19 อนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 17
20 บ้านเหล่าหนาด สพป. อำนาจเจริญ - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 4
5 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 4
6 บ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 6
7 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 7
8 บ้านท่ายางชุม สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 8
9 บ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 8
10 โนนสูงโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 8
11 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 11
12 บ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 11
13 บ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 34 เข้าร่วม 13
14 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 33 เข้าร่วม 14
15 อนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 33 เข้าร่วม 14
16 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 33 เข้าร่วม 14
17 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 32 เข้าร่วม 17
18 บ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 25 เข้าร่วม 18
19 บ้านนาเมือง สพป. อำนาจเจริญ 24 เข้าร่วม 19
20 บ้านกุดสิม สพป. อำนาจเจริญ 23 เข้าร่วม 20

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เหล่ายางชุมสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 4
5 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 6

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคำโพน สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 4

วิทยาศาสตร์
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำโพน สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านดอนแดงนาโนน สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5
6 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5
7 บ้านโคกจักจั่น สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5
8 ห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5
9 บ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 9
10 บ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 9
11 บ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 11

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง ชนะเลิศ

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาสีดา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านหัวภู สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5
6 บ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5
7 บ้านตาด สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 7
8 บ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 7

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 4
5 บ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 5
6 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 6
7 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 7

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 4
5 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 7
8 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 8
9 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 9
10 บ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 10
11 นาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 11
12 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 12
13 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 13
14 หนองยอดู่ในวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 14
15 บ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 15
16 บ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 16

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 57 เข้าร่วม 4
5 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 56 เข้าร่วม 5
6 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 53 เข้าร่วม 6
7 บ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 53 เข้าร่วม 6
8 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 52 เข้าร่วม 8
9 นาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 49 เข้าร่วม 9

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 39 เข้าร่วม 4
5 บ้านตาด สพป. อำนาจเจริญ 37 เข้าร่วม 5
6 บ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 37 เข้าร่วม 5
7 บ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 35 เข้าร่วม 7
8 บ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 34 เข้าร่วม 8
9 บ้านกุดสิม สพป. อำนาจเจริญ 32 เข้าร่วม 9
10 บ้านหนองยาง สพป. อำนาจเจริญ 32 เข้าร่วม 9
11 บ้านหนองเรือ สพป. อำนาจเจริญ 32 เข้าร่วม 9
12 บ้านบก สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 12
13 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 12
14 บ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ 29 เข้าร่วม 14
15 บ้านนาเรือง สพป. อำนาจเจริญ 29 เข้าร่วม 14
16 บ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 29 เข้าร่วม 14
17 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 29 เข้าร่วม 14
18 บ้านนางาม สพป. อำนาจเจริญ 28 เข้าร่วม 18
19 บ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 26 เข้าร่วม 19
20 บ้านห้วยงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 26 เข้าร่วม 19

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 บ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 22 เข้าร่วม 4
5 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 22 เข้าร่วม 4
6 บ้านนาเมือง สพป. อำนาจเจริญ 20 เข้าร่วม 6
7 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 20 เข้าร่วม 6
8 บ้านตาด สพป. อำนาจเจริญ 19 เข้าร่วม 8
9 บ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 19 เข้าร่วม 8
10 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 18 เข้าร่วม 10
11 นาแวงหนองหัวลิง สพป. อำนาจเจริญ 18 เข้าร่วม 10
12 บ้านสามัคคีพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 18 เข้าร่วม 10
13 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 17 เข้าร่วม 13
14 บ้านโสกท่าวังหิน สพป. อำนาจเจริญ 17 เข้าร่วม 13
15 ธันยธรณ์พิทยา2 สพป. อำนาจเจริญ 15 เข้าร่วม 15
16 บ้านคำเดือย สพป. อำนาจเจริญ 14 เข้าร่วม 16
17 บ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 14 เข้าร่วม 16
18 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 13 เข้าร่วม 18
19 หนองข่าป่าหวาย สพป. อำนาจเจริญ 13 เข้าร่วม 18
20 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 5 เข้าร่วม 20

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 4
5 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 5
6 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 6
7 บ้านโพนเมืองน้อย สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 7
8 บ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 8

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 40 เข้าร่วม 4
5 บ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 34 เข้าร่วม 5
6 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 34 เข้าร่วม 5
7 ธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 7
8 บ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 7
9 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 7
10 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 7
11 ห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 26 เข้าร่วม 11
12 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 24 เข้าร่วม 12
13 บ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 24 เข้าร่วม 12
14 บ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 22 เข้าร่วม 14
15 บ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 20 เข้าร่วม 15
16 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 18 เข้าร่วม 16
17 บ้านนายม สพป. อำนาจเจริญ 16 เข้าร่วม 17
18 บ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 16 เข้าร่วม 17
19 ชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 12 เข้าร่วม 19
20 นาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 12 เข้าร่วม 19

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 อนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 4
5 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 4
6 บ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 6
7 บ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 6
8 บ้านคำเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 8
9 บ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 54 เข้าร่วม 9
10 บ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 54 เข้าร่วม 9
11 บ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ 50 เข้าร่วม 11
12 โนนสูงโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 50 เข้าร่วม 11
13 ชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 48 เข้าร่วม 13
14 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 48 เข้าร่วม 13
15 บ้านโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 46 เข้าร่วม 15
16 ห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 46 เข้าร่วม 15
17 นาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 42 เข้าร่วม 17
18 นิคมชานุมานสงเคราะห์3 สพป. อำนาจเจริญ 40 เข้าร่วม 18
19 บ้านโคกสูง สพป. อำนาจเจริญ 40 เข้าร่วม 18

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชือก สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดู่พัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 4
5 บ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 5